ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นE/a>
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายวินัย สังสมานันท์
นายวินัย สังสมานันท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส
นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
นางสาวปราณี แหลมทอง
นางสาวปราณี แหลมทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
นายดุสิต ดีมาก
นายดุสิต ดีมาก
สมาชิกสภา ม.1
นางสาวศิริลักษณ์ สารสุข
นางสาวศิริลักษณ์ สารสุข
สมาชิกสภาอบต. ม.2
นายสมศักดิ์ รูปทอง
นายสมศักดิ์ รูปทอง
สมาชิกสภา ม.3
นายกัญญา พรมมณี
นายกัญญา พรมมณี
สมาชิกสภา ม.4
นายชูชาติ เจริญธรรม
นายชูชาติ เจริญธรรม
สมาชิกสภา ม.5
นางบุญตัน วงค์แปลก
นางบุญตัน วงค์แปลก
สมาชิกสภา ม.6
นายถาวร แก้วม่วง
นายถาวร แก้วม่วง
สมาชิกสภา ม.7
นางวรินธร จอมประโคน
นางวรินธร จอมประโคน
สมาชิกสภา ม.8
นางวรรณทนา ยิ่งเจนจบ
นางวรรณทนา ยิ่งเจนจบ
สมาชิกสภา ม.9
นางมณีวรรณ เสมอภาค
นางมณีวรรณ เสมอภาค
สมาชิกสภา ม.10
นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส
นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส
สมาชิกสภา ม.11
นายวินัย สังสมานันท์
นายวินัย สังสมานันท์
สมาชิกสภา ม.12
นายมิตร งาตา
นายมิตร งาตา
สมาชิกสภา ม.13
นายภู่ทรัพย์ ลาภครองธรรม
นายภู่ทรัพย์ ลาภครองธรรม
สมาชิกสภา ม.14
นางสาวปราณี แหลมทอง
นางสาวปราณี แหลมทอง
สมาชิกสภา ม.15
นายสมพร  สีน้ำคำ
นายสมพร สีน้ำคำ
สมาชิกสภา ม.16
นางสมเพียร ดัชถุยาวัตร
นางสมเพียร ดัชถุยาวัตร
สมาชิกสภา ม.17
นายชาตรี รุ่งเรือง
นายชาตรี รุ่งเรือง
สมาชิกสภา ม.18
นางสาวเพ็ญนภา สืบเสาะจบ
นางสาวเพ็ญนภา สืบเสาะจบ
สมาชิกสภา ม.19
นายเตาะ สุขประสพ
นายเตาะ สุขประสพ
สมาชิกสภา ม.20
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.